Abduvaliyeva, Dilnoza. 2021. «ONOMASTIKANI O’QITISH UCHUN LINGVISTIK MASHQLAR YARATISH». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5 (5). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2611.