Abdulhamid, Abduvaliyev. 2021. «“BOBURNOMA”DA FORSCHA VA O’ZBEKCHA SIFAT DARAJALAR». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5 (5). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2923.