Ziyotoy, Abduvaliyeva. 2021. «MODAL SO’ZLAR MAVZUSINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5 (5). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2949.