Co’liyev, Xabibulla. 2021. «TENG BOG‘LOVCHILARNING USLUBIY XUSUSIYAT». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5 (5). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2950.