Boysinov, Sohibjon. 2024. «Адабий таълимда Навоий асарларини ўргатиш масалалари». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 3 (3). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9535.