Jumayeva, F. (2021) «ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA BARQAROR BIRIKMALARNING QO‘LLANILISHI», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2053 (просмотрено: 22июнь2024).