Jamshed Axtamov, . . K. R. (2021) «Muammoli amaliy mashg’ulotlarini tashkil etishda faol o’qitish usullaridan foydalanish xususiyatlari», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2187 (просмотрено: 22июнь2024).