Yaxshiliqova, S. (2021) «ONA DIYOR VA ISTIQLOL KUYCHISI», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2607 (просмотрено: 19июнь2024).