Joniqulova, M. (2021) «O’ZBEK TILINI O’QITISHDA YANGICHA YONDASHUV ZARURAT», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2612 (просмотрено: 19июнь2024).