Joniqulova, M. (2021) «Qardosh bo’lmagan tillarning ayrim o’xshash jihatlari», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2613 (просмотрено: 19июнь2024).