Tursunmurodova, D. (2021) «“UFQ” TRILOGIYASI-O’LMAS XAZINA», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2614 (просмотрено: 22июнь2024).