Abdulhamid, A. (2021) «“BOBURNOMA”DA FORSCHA VA O’ZBEKCHA SIFAT DARAJALAR», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2923 (просмотрено: 22июнь2024).