Qulbaxor, Q. (2021) «“TUBSIZ OSMON” QISSASIDA BOLA RUHIYATI TASVRIRI», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2948 (просмотрено: 22июнь2024).