Co’liyev, X. (2021) «TENG BOG‘LOVCHILARNING USLUBIY XUSUSIYAT», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2950 (просмотрено: 22июнь2024).