G‘oipnazarova, D. (2021) «“PADARKUSH” DRAMASINING G‘OYAVIY AHAMIYATI XUSUSIDA», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2951 (просмотрено: 22июнь2024).