Shohista, X. (2021) «HAMID OLIMJON LIRIKASIDA KO‘PLIK SHAKLINING QO‘LLANILISHI », FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2987 (просмотрено: 19июнь2024).