mamirov, ozod (2021) «KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA O‘ZBEK KORPUSINING TAKOMILLASHUVI.», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 6(6). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/4405 (просмотрено: 17июль2024).