Boysinov, S. (2024) «Turkiy adabiyotning jahon madaniyatidagi o’rni», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 3(3). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9533 (просмотрено: 22июнь2024).