Abdujalilova, F. (2024) «O‘ZBEK TILI O‘LMAYDI», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9736 (просмотрено: 17июль2024).