Boysinov, S. (2024) «“ODOB AS SOLIHIN” ASARINING INSON MA’NAVIYATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9741 (просмотрено: 17июль2024).