Hayitov, S. (2024) «Tariqat maqomi talqinida oyati karimaning o’rni», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9822 (просмотрено: 17июль2024).