[1]
S. Boysinov, «NAVOIY ASARLARINI YANGI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘RGATISH», SA, т. 3, вып. 3, июн. 2021.