[1]
. . K. R. Jamshed Axtamov, «Muammoli amaliy mashg’ulotlarini tashkil etishda faol o’qitish usullaridan foydalanish xususiyatlari», SA, т. 4, вып. 4, июн. 2021.