[1]
I. Abdurashidova, «IJOD MAKTABLARI O’QUVCHILARIDA MATN YARATISH, MATN USTIDA ISHLASH KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH YETAKCHI OMIL SIFATIDA», SA, т. 5, вып. 5, окт. 2021.