[1]
A. Ziyotoy, «MODAL SO’ZLAR MAVZUSINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI», SA, т. 5, вып. 5, окт. 2021.