[1]
S. Boysinov, «Insoniy fazilatlar targ’ibotida "Qutadg’u bolog"ning o’rni», SA, т. 8, вып. 8, фев. 2022.