[1]
S. Boysinov, «“ODOB AS SOLIHIN” ASARINING INSON MA’NAVIYATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI», SA, т. 4, вып. 4, апр. 2024.