Qulbaxor, Q. «“TUBSIZ OSMON” QISSASIDA BOLA RUHIYATI TASVRIRI». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, т. 5, вып. 5, октябрь 2021 г., https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2948.