Ziyotoy, A. «MODAL SO’ZLAR MAVZUSINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, т. 5, вып. 5, октябрь 2021 г., https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2949.