Shohista, X. «HAMID OLIMJON LIRIKASIDA KO‘PLIK SHAKLINING QO‘LLANILISHI ». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, т. 5, вып. 5, октябрь 2021 г., https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2987.