Boysinov, S. «“ODOB AS SOLIHIN” ASARINING INSON MA’NAVIYATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, т. 4, вып. 4, апрель 2024 г., https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9741.