Hayitov, S. «Tariqat Maqomi Talqinida Oyati Karimaning o’rni». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, т. 4, вып. 4, май 2024 г., https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9822.