Abduvaliyeva, Dilnoza. «ANTONIMIYA HODISASINI O`QITISHDA FOLKLOR NAMUNALARIDAN LINGVISTIK MASHQ SIFATIDA FOYDANALISH». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5, no. 5 (октябрь 13, 2021). просмотрено июнь 22, 2024. https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2925.