Ziyotoy, Abduvaliyeva. «MODAL SO’ZLAR MAVZUSINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5, no. 5 (октябрь 17, 2021). просмотрено июнь 22, 2024. https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2949.