1.
Abdurashidova I. IJOD MAKTABLARI O’QUVCHILARIDA MATN YARATISH, MATN USTIDA ISHLASH KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH YETAKCHI OMIL SIFATIDA. SA [Интернет]. 4 октябрь 2021 г. [цитируется по 22 июнь 2024 г.];5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2608