1.
Abdurashidova I. Badiiy matnda leksik birliklarning poetik imkoniyatlari . SA [Интернет]. 4 октябрь 2021 г. [цитируется по 19 июнь 2024 г.];5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2609