1.
Abduvaliyeva D. ANTONIMIYA HODISASINI O`QITISHDA FOLKLOR NAMUNALARIDAN LINGVISTIK MASHQ SIFATIDA FOYDANALISH. SA [Интернет]. 13 октябрь 2021 г. [цитируется по 22 июнь 2024 г.];5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2925