1.
Ziyotoy A. MODAL SO’ZLAR MAVZUSINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. SA [Интернет]. 17 октябрь 2021 г. [цитируется по 22 июнь 2024 г.];5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2949