Опубликован 2021-12-23

OLIY TA’LIM TIZIMIDA FLIPPED LEARNING TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.

Аннотация


Ushbu maqolada elektron ta’limning ahamiyati, elektron ta’lim va an’anaviy ta’lim integratsiyasi bo’lmish aralash ta’lim texnologiyasi va uning modellari, xususan, “Flipped learning” modeli va uning ta’lim jarayonidagi o’rni xususida ma’lumotlar keltirilgan.

Как цитировать


Tojiboyeva, D. (2021). OLIY TA’LIM TIZIMIDA FLIPPED LEARNING TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Мир исследований, 3(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/journal/article/view/3421

Библиографические ссылки


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari” to’g’risidagi farmoni.2020.

www.ziyonet.uz

O.D.Fedotova, E.A.Nikolayeva “Alternativnaya obrazovatelnaya texnologiya Flipped”-2017

Sara Arnold-Garza. Towson University. “The Flipped classroom teaching model and its USE for information literacy instruction” -2014.

B.I. Faberman, R.G.Musina, F.A.Djumabayeva “Oliy o’quv yurtlarida o’qitishning zamonaviy usullari”T: Fan-2002

Авторы


Dilafruz Tojiboyeva

JDPI

Ключевые слова:

Flipped learning, aralash ta’lim, an’anaviy ta’lim, elekton ta’lim.

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group