Опубликован 2021-12-23

IQON SHEVASIDA KO‘PLIKNI IFODALOVCHI SHAKLLAR

Аннотация


Ushbu maqolada o‘zbek tilining Iqon shevasida kuzatiladigan ko‘plik shakli va uning variantlari haqida fikr yuritiladi.

Как цитировать


Xidraliyeva, Z. (2021). IQON SHEVASIDA KO‘PLIKNI IFODALOVCHI SHAKLLAR . Мир исследований, 3(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/journal/article/view/3431

Библиографические ссылки


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Ashirboуev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. –¬ Б. 47.

Muhammadjonov Q. Janubiy Qozog‘istondagi o‘zbek shevalari morfologiyasi. – Toshkent: FAN, 1983. – B. 16.

Reshetov V.V., Shoabdurahmonov Sh. O‘zbek dialektologiyasi. –Toshkent: O‘qituvchi, 1978. – B.149.

Xidraliyeva Z.R. Vowel harmony features in ikan dialect //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Researč Journal,Vol. 10, Issue 12, December 2020. pp. 1177-1182.

Авторы


Zoxira Xidraliyeva

ToshDO'TAU

Ключевые слова:

adabiy til,, Iqon shevasi,, turkiy til,, sheva,, ko‘plik,, variant,, singarmonizm, morfologik shakl,, asos,, affiksi.

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group