Опубликован 2021-12-23

O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI

Аннотация


maqolada frazeologizmlarning etimologik, leksik-semantik, stilistik xususiyatlari hamda O‘tkir Hoshimov ijodida frazeologizmlarning o‘rni va ahamiyati, foydalanish mahorati haqidagi ilmiy-nazariy qarashlar o‘z aksini topgan.

Как цитировать


Saydivaliyeva, D. (2021). O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. Мир исследований, 3(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/journal/article/view/4344

Библиографические ссылки


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Sayfullayeva R. Mengliyev B. va boshqalar. Hozirgi o‘zbek tili. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Fan va texnologiya», 2009. – 416 b.

Abduazizov A. Til nazriyasiga kirish. T.: 2010. – 150 b.

Yo‘ldoshev.B.Hozirgi frazeolog birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. T.: 2010.

Hoshimov O‘. Dunyoning ishlari. qissa va hikoyalar / –T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 336 b.

O‘tkir Hoshimov. Ikki eshik orasi: roman. –Toshkent: Meriyus, 2017. – 544 b.

O‘tkir Hoshimov. Bahor qaytmaydi: qissa va hikoyalar. –T.: Yangi asr avlodi, 2015. –500 b.

O‘tkir Hoshimov. Tushda kechgan umrlar / roman / «Abadiy barhayot asarlar» turkumi. –T.: «Ilm-ziyo zakovat», 2019. –240 b.

Авторы


Dinora Saydivaliyeva

JDPI

Ключевые слова:

frazeologizm, leksema, frazema, lison, frazeologik birlik, kategoriya, qahramon nutqi, lug‘at tarkibi, funksional jihat, leksik qatlam, badiiy matn, yozuvchi uslubi, badiiy nutq

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group