Опубликован 2021-12-23

MAKTAB O`QUVCHILARIGA QIZIQARLI MASALALARDAN TENGLAMALAR TUZIB YECHISHNI O’RGATISH METODIKASI.

Аннотация


Ushbu tezisda qiziqarli masalalarni tenglamalar orqali yechishga urg`u berilgan. Qiziqarli masalalar orqali o`quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga alohida e`tibor berilgan.

Как цитировать


Isayev, N. (2021). MAKTAB O`QUVCHILARIGA QIZIQARLI MASALALARDAN TENGLAMALAR TUZIB YECHISHNI O’RGATISH METODIKASI. Мир исследований, 3(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/journal/article/view/4413

Библиографические ссылки


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

S.Alixonov “Matematika o’qitish metodikasi”-Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2011

Algebra va matematik asoslari, I qism: Akademik litseylar uchun darsligi / Abdurahmonov A.U., Nasimov H.A. va boshqalar.-T.:O’qituvchi, 2002.

Vafayev R. va boshq. Algebra va analiz asoslari: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o’quv qo’llanmasi. - T.:O’qituvchi, 2001.

B.Abdurahmonov “Matematika induksiya metodi” - T.:2008.

Mamatov Sh «Matematika va informatika o’qitish metodikasi» fanidan o’quv-uslubiy majmua. – Samarqand: SamDU nashri.: 2010.

Saidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.

Matematika. Akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun o‘quv dasturi. (A.Abdushukurov va boshq.). T. 2010 y.

Соловьев Ю. П. Задачи по алгебре и теории чисел для математических школ. Ч. 1 - 3. — М.: школа им. А. Н. Колмогорова, 1998

Asqar Zunnunov ”Pedagogika nazariyasi”.”Aloqachi”, Toshkent-2006.

Авторы


Nurbek Isayev

JDPI

Ключевые слова:

Mantiqiy fikrlash, diofant tenglamalari, qiziqarli masalalar, algebra tili, metod.

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group