Опубликован 2021-11-27

OTA – ONALAR VA FARZANDLAR O’RTASIDAGI ZIDDIYATLARNING AYRIM SABABLARI

Аннотация


Ushbu maqolada ota-ona va farzandlar o`rtasidagi nizo, konflikt va kelishmovchiliklarning asl sabablari haqida fikr yuritilgan va ularni bartaraf etish yo’llari taklif va mulohazalari ishlab chiqilgan.

Как цитировать


Davurova, G. (2021). OTA – ONALAR VA FARZANDLAR O’RTASIDAGI ZIDDIYATLARNING AYRIM SABABLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/3459

Библиографические ссылки


Davurova, G. (2020). Pedagogika oliy o'quv yurti talabalarining ijodiy faoliyatini shakllantirishda psixologik xizmatni tashkil etish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Davurova, G. (2020). СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Davurova, G. (2020). Komil inson masalasining psixologiyada tadqiq etilishi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Rasulova, D. (2020). YOSH OTA-ONALARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING AHAMIYATI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Davurova, G. (2020). O’ZLASHTIRISHI QIYIN BO’LGAN KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR PSIXOLOGIYASIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Xamrayeva, N. (2020). СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qayumov, A. (2020). SYSTEM-TECHNOLOGICAL APPROACH TO SPIRITUAL AND AESTHETIC EDUCATION IN THE STUDY OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qayumov, A. (2020). ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


Guzal Davurova

Джизакский государственный педагогический институт

Ключевые слова:

ta'lim, tarbiya, nizo, kelishmovchiliklar, oilaviy munosabat, farzand tarbiyalash, konflikt
Powered by I-Edu Group