Опубликован 2021-12-06

АБУ НАСР ФОРОБИЙ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ ХАҚИДА

Аннотация


Мақолада фалсафа, мантиқ, таълим-тарбия таълимотида муҳим ўрин тутувчи аллома Абу Наср Форобий меросининг мазмун-моҳияти, унда илгари сурилган юксак маънавий-ахлоқий ғояларнинг дидактик аҳамияти мавжуд манбалар асосида таҳлилий ёритилган. Бугунги педагогик жараёнларда улардан фойдаланиш муҳим ижтимоий зарурат сифатида талқин қилинган.

Как цитировать


O’ralova, O. (2021). АБУ НАСР ФОРОБИЙ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ ХАҚИДА. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4064

Библиографические ссылки


Зуннунов А. Педагогика тарихи. // Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: “Шарқ”, 2004.

Форобий А.Н.. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: “Халқ мероси”, 1993.

Форобий А.Н. Рисолалар. –Т.: “Фан”, 1995.

Жалилов З. Шарқ мутафаккирлари меросини ўрганишнинг дидактик методлари. //Замонавий таълим. –Т., 2017, №5, 38-43- б.

Mahmudhoja Behbudi On The Role Of Science And Enlightenment In Educating Young People PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 11507-11510 ISSN: 0033307711507-11510 бетлар M.N.Soibnazarova, O.A.Ganiev, M.A.Tayirov Teachers of Jizzakh State Pedagogical Institute named after A.Kadiri

Шеранова М.Б. The İmportance of İnteractive Methods in Education. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 7, (2020), pp. 11771 – 11775 ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright ⓒ 2020 SERSC (Scopus)

Шеранова Марям. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавият тарғиботига тайёрлашда ахборот технологияларидан фойдаланиш. 793-795 б. Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар конференция материаллари №18.31 июль Тошкент -2020 й..“Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги Республика 18- куп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 10-қисм.

O’ralova, O. (2021). АБУ НАСР ФОРОБИЙ ИЛМИЙ-МАЪРИФИЙ МЕРОСИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Zamonaviy ta’limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, (1). Retrieved from https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1529

Авторы


Odina O'ralova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

билиш, таълимот, ўқув жараёни, маънавий-ахлоқий ғоялар, инсоний хислатлар, тарбия мазмуни, тарбия усуллари, методик таъминот
Powered by I-Edu Group