Опубликован 2021-12-09

MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI

Аннотация


Xozirgi ta’lim tizimida samarali o`qitish texnologiyalaridan biri – bu muammoli o`qitishdir. Uning vazifasi faol bilish jarayoniga undash va tafakkurda ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli o`qitish ijodiy faol shaxs tarbiyasi maqsadlariga mos keladi. Pedagogik adabiyotlarda muammoli o`qitishning turli ta’rif va tavsiflari bor. Muammoli o`qitishning mohiyati muammoli vaziyatni vujudga keltirish orqali yangi bilimlarni mustaqil o`zlashtirishdan iborat.

Как цитировать


Qayumov, A. (2021). MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4296

Библиографические ссылки


Zamonaviy dars. Ilmiy-metodik to`plam. A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI.- T., 2007 y.

Yo`ldoshev J.G`., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari: -T.: «O`qituvchi», 2004 y.

Kolechenko A.E. Ensiklopediya pedagogicheskix texnologiy: Posobiye dlya prepodavateley. – SPb.: KARO, 2002 y.

Pityukov V.Yu. Osnovы pedagogicheskoy texnologii.- M.: «Gnom-Press», 1999 g.

Авторы


Asqar Qayumov

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

muammoli ta'lim, samarali vosita, o'qitish, muammoli vaziyat
Powered by I-Edu Group