Опубликован 2021-12-10

BO`LAJAK O`QITUVCHILARNING KASBIY MADANIYATIGA QO`YILGAN TALABLAR

Аннотация


Ushbu maqolada po’lajak o’qituvchilarning kasbiy madaniyatiga qo’yiladigan talablar haqida mulohazalar yuritilgan.

Как цитировать


Tayirov, M. (2021). BO`LAJAK O`QITUVCHILARNING KASBIY MADANIYATIGA QO`YILGAN TALABLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4310

Библиографические ссылки


O`zbekiston Respublikasi “Ta’lim to`g`risida”gi Qonuni.// Oliy ta’lim me’yoriy-huquqiy hujjatlar to`plami.-T.:Istiqlol. 2004. 5-modda.

Xasanov J, To`raqulov X, Xaydarov M, Xasanboeva O, Usmanov N, Pedagogika fanidan izoxli lug`at. –T: Fan va texnalogiya. 2009.-672 b.

Nishanova Z.T. va boshqalar ,,Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya’’.-T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati.2018.332-b

Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o'smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Особенности периода взросления подростка. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Bolalar idrokini rivojlantirishda mashg'ulotlarning o'rni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Psixologiya fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). РОЛЬ ЗАНЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТИ РАЗМЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


Mansur Tayirov

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

kasbiy madaniyat, professionallik, zamonaviylik, axloqiy yetuklik, kasbiy tayyorgarlik
Powered by I-Edu Group