Опубликован 2021-12-27

ЎҚУВЧИЛАРДА ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА БАДИИЙ АСАРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Аннотация


Мақола укувчиларнинг тафаккурини шакиллантиришда шоир А.Орипов ижоди оркали уларда табиатга булган муносабати курсатилган ўқув фаолиятидаги аҳамиятига, бағишланган.  Ўқувчиларда бадиий асарлар оркали инсоний туйғуларни шакллаштириш ва такомиллаштириш  инобатга олиншини назарда тутади.

Как цитировать


Atamurodova, R. (2021). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА БАДИИЙ АСАРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4395

Библиографические ссылки


Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. Биринчи ва иккинчи жилдлар. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. -Т.: 2000. - 432 б.

Йўлдошев Қ. Янгича педагогик тафаккур ва умумтаълим мактабларида адабиёт ўқитишнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. доктори дисс... -Т.: 1997. - 306 б.

Мирқосимова М. Ўқувчиларда адабий таҳлил малакасини

шакллантириш ва такомиллаштириш усуллари. Пед. фан. док. дисс... -Т.: 1995. - 253 б.

Атамурадова Р. Таьлим жараенида А.Орипов ижодини ургатиш усуллари методик кулланма Т.; 2016¬¬-50 б

Atamurodova, R. (2021). ВЗГЛЯДЫ АВИЦЕННЫ О ДУШЕ И РАЗУМЕ ЧЕЛОВЕКА. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4401

Авторы


Roxila Atamurodova

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Таълим-тарбия жараёни, тафаккур, Абдулла Орипов, бадиий асарлар

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group