Опубликован 2021-12-27

TA’LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Аннотация


Ushbu maqolada ta’lim va tarbiyaning asosi, poydevori bo’lmish maktabning ahamiyati va hozirgi kundagi ta’lim tarbiya jarayonlarining mazmun mohiyati keltirib o’tilgan. Bundan tashqari O’zbekiston Respublikasi Prizidenti Shavkat Mirziyoyev prezidentlik faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda zamonaviy, ilmli, malakali kadrlar tayorlash yoshlarni yuksak ma’naviyat egalari sifatida tarbiyalash masalalarining mazmuni ham o’rin olgan.

Как цитировать


Nazarov, T. (2021). TA’LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4423

Библиографические ссылки


Nazarov, T. (2021). TANQIDIY FIKRLASH – KELAJAK KASBLARINING MUKAMMAL POYDEVORI. Zamonaviy ta’limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, 1(1). Retrieved from https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/459

Toshboyeva, H. (2021). ZAMONAVIY MENEJER VA YETAKCHI. Мир исследований, 1(1). извлечено от https://presedu.jspi.uz/index.php/journal/article/view/937

Alimova Kunduz Oybek qizi, & Toshboyeva Hulkar Mirzaboy qizi. (2021). ISSUES OF ETHICS AND ETHICS IN THE CHILDHOOD OF HAZRAT SHAIKH MUHAMMAD SADIQ MUHAMMAD YUSUF. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 93–95. Retrieved from https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1227

Alimova, Q. (2021). УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Джизакское инновационное образование, 1(1). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/education/article/view/564

Alimova, Q. (2020). Farzand tarbiyalashda ota-onalarning asosiy xatolari. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/436

Alimova, Q. (2021). TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISH. Jizzax innovatsion ta'limi , 1 (1). Https://education.jspi.uz/index.php/education/article/view/564

Аблякимова, Р., &Usmonov, A. (2021). Умумтаълим мактабни самарали бошқаришда янгича ёндошув. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1537

Аблякимова, Р. (2021). НОДАВЛАТ МАКТАБЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1536.

Аблякимова, Р. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1527.

Авторы


Toshpo'lat Nazarov

Jizzkh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

moddiy texnika, metodika, ta’lim, tarbiya, malaka, korrupsiya, direktor, ilmiy-falsaviy va dinamistik dunyoqarash, boshqaruv, menejment

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group