Опубликован 2021-12-27

YOSH AVLODGA TA’LIM-TARBIYA BERISH JARAYONIDA XALQ PEDAGOGIKASINING O’RNI VA AHAMIYATI

Аннотация


Maqolada yosh avlodga ta’lim-tarbiya berishda muayyan xalqning hayotiy tajribasi hamda turmush tarzida shakllangan amaliy qarashlari, Oʻzbek Xalq pedagogikasining to‘g‘risida hamda ta’lim-tarbiya jarayonida  Xalq pedagogikasining o’rni to’g’risida fikr yuritiladi.

Как цитировать


To’raqulov, L. (2021). YOSH AVLODGA TA’LIM-TARBIYA BERISH JARAYONIDA XALQ PEDAGOGIKASINING O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4560

Библиографические ссылки


Vikipediya, ochiq ensiklopediya Qozoqboy Yoʻldoshev

G.N.Volkov Etnopedagogika.- T. Fan 2000 y

M.J.Mutalipova Xalq pedagogikasi.-T. Fan va texnologiya, 2015 y.

Alaviya M. 0 ‘zbek xalq qo‘shiqlari. - Т.: «Fan», 209-bet.

Jabborov I. 0 ‘zbeklar. - Т.: «Sharq», 2008.

Hoshimov K., Ochilov S. 0 ‘zbek pedagogikasi antologiyasi. - Т.:

O‘qituvchi», 1995.

Murodov M. va b. Etnomadaniyat. - Т.: «Adolat», 2003.

Tafakkur ziyosi ILMIY USLUBIY JURNAL L.Turaqulov.2021-1-son.

Авторы


Laziz To'raqulov

JDPI

Ключевые слова:

Xalq pedagogikasi, tarbiya, ta’lim, qadriyatlar, xalq og’zaki ijodi, ta’lim samaradorligi
Powered by I-Edu Group