Опубликован 2021-12-28

MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISH QOBILIYATI CHEKLANGAN BOLALAR TALAFFUZINI KORREKSIYALASHDA YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Аннотация


AKTdan ta'lim jarayonida, xususan, multimedia vositalaridan individual darslarda foydalanish bolalarning bilimga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada rag'batlantirishi, bolalarning og'zaki nutqini o'rganish va ulardan foydalanish motivatsiyasi, mzashg’ulot davomida samaradorlik va mahsuldorlikni saqlashi mumkin. Bundan tashqari, AKTdan foydalanish rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi bilan yaxshi birlashtirilgan bo'lib, aqliy jarayonlarni rivojlantirishga, talaffuz ustidan o'zini boshqarish qobiliyatlariga qaratilgan turli mashqlardan foydalanishga imkon beradi.

Как цитировать


Yunusov, M. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISH QOBILIYATI CHEKLANGAN BOLALAR TALAFFUZINI KORREKSIYALASHDA YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4599

Библиографические ссылки


Zubenko, N. P. Kompyuter kaleydoskopi: boshlang'ich maktabda kompyuter prezentatsiyalaridan foydalanish [Matn] / N.P. Zubenko. - Mozyr: Yordam, 2007. - 32 p.

Kukushkina OI, Korolevskaya TK, Zelenskaya YB, Talaffuzni o'rgatishda axborot texnologiyalari. Poligraf-xizmat, 2004 yil.

Yunusov, M. (2020). КАР ВА ЗАИФ ЭШИТУВЧИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(76). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6465

Yunusov, M. (2020). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNICAL DEVICES IN THE DEVELOPMENT OF HEARING. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6366

Yunusov, M. (2020). Методика обучения детей с нарушением слуха на основе мультимедийных средств. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6367

Yunusov, M. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6480

Yunusov, M. (2021). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O’RNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/711

Yunusov, M. (2021). ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1190

Axrorova, S. (2020). HOZIRGI ZAMONDA AUTIZMLI BOLALARNING TA’LIM-TARBIYA MUAMMOSI . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6485

Axrorova, S. (2020). AUTIZMLI BOLALARGA TASHXIS QO’YISH USULLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6487

Axrorova, S. (2020). Медико-педагогические и психологические основы подготовки детей с синдромом аутизма к социальной жизни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6488

Axrorova, S. (2021). РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1788

Axrorova, S. (2021). ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АУТИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРАПИИ ИГРОЙ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/710

Axrorova, S. (2021). AUTIZM SINDROMIGA CHALINGAN BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI NUQSONLARNI OLDINI OLISH VA KORREKSIYALASH. Zamonaviy ta’limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, 1(3). Retrieved from https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4061

Axrorova, S. (2021). F 84 BU QANDAY TASHXIS? MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. Zamonaviy ta’limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, (2). Retrieved from https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2907

Akramova, X. (2020). Zamonaviy multimedia vositalaridan foydalanish–muvaffaqiyat garovi. Bola va Zamon jurnal. T, (2-2019).

Akramova, X. (2020). Замонавий мультимедиа воситаларидан фойдаланиш-муваффакият гарови. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-5.

Islomova, O. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI LOGOPEDIYA SHAXOBCHALARI ISHINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA PEDAGOGIK TAVSIYALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2619

Muzaffarova, X. (2020). Maxsus maktab internatlarda olib boriladigan korreksion tarbiyaviy ishlarning mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Kar bolalarda og’zaki nutqni shakllantirish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Arifxodjayev, G. (2021). SENSOR ALALIK BOLALARNING FONEMATIK IDROKINI RIVOJLANTIRISHDA “ ERTAK TERAPIYA”NING AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4569

Авторы


Mirsaid Yunusov

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

AKT, rivojlantiruvchi ta’lim, vizualizatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya, estetik tarbiya, animatsiya, video taqdimot, photoshop, ovozli tasvirlar.
Powered by I-Edu Group